Azyk harytlary

Diňe ter önümler
eltme hyzmaty bilen
Baha
Brend
Satyjy
Öndüriji ýurdy
Wegan öňümi
Reňk
12800 TMT 7850 TMT
+
Elýeterlilik: 2 Sany
ereýän, ortaça gowurma
Agramy150 gr BrandJacobs GaplamaУпаковка мягкая упаковка (дой-пак) ÖndürijiJacobs Douwe Egberts
2850 TMT
+
Elýeterlilik: 5 Sany
Towuk ýumurtga 30 sany Satyn almazdan anyklaýjy häsiýetnama we komplekden barada satyjy bilen habarlaşyn.Harytlaryň we / ýa-da gaplama daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýt görkezilenlerden tapawutlar biler.
Öndüriji ýurdyTurkmenistan
2850 TMT
+
Elýeterlilik: 5 Sany
Towuk ýumurtga 30 sany Satyn almazdan anyklaýjy häsiýetnama we komplekden barada satyjy bilen habarlaşyn.Harytlaryň we / ýa-da gaplama daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýt görkezilenlerden tapawutlar biler.
Öndüriji ýurdyTurkmenistan
1700 TMT
+
"Ovko" alma pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1700 TMT
+
"Ovko"  erikli alma pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr  Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1700 TMT
+
"Ovko" käşirli alma pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr  Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip,...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1700 TMT
+
"Ovko" almaly armyt pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr  Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip,...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1700 TMT
+
"Ovko" erikli, käşirli we alma pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr  Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1700 TMT
+
"Ovko" şetdalyly alma pýuresi görnüşli çaga iýmiti, 190gr Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip,...
Agramy190 г BrandOVKO Gaplamaстекло ÖndürijiOVKO Öndüriji ýurdyСловакия
1100 TMT
+
Elýeterlilik: 2 Sany
Satyn almazdan öň anyklaýjy häsiýetnama we toplum barada satyjy bilen habarlaşyn. Harytlaryň we / ýa-da gaplamalaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda görkezilýän harytlardan tapawutlanyp biler.
1900 TMT
+
Elýeterlilik: 3 Sany
Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda görkezilen maglumatlardan tapawutlanyp biler.
4500 TMT
+
Näzik tagam we öran lezzetli konsistensiýasy  täze otlaryň we gök önümleriň tagamyny artdyrar we esasy tagamlara we  ajaýyp goşundy bolar. Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen...
Agramy800 gr BrandРяба Gaplamaведро Göwrümi830 мл ÖndürijiГруппа компаний «НМЖК»
8000 TMT
+
Gara çaý uly ýapraklar ýakymly tagam Satyn almazdan anyklayjy hasiyetnama we komplekden barada satyjy bilen habarlasyn.  Harytlaryn we / ya-da gaplama dasky gornusi onduriji tarapyndan uytgedilip, Ikinokat web sayt gorkezilenlerden tapawutlar biler.
Agramy250 gr BrandShere Tea ÖndürijiQuality Ceylon" PVT Ltd Öndüriji ýurdyШри-Ланка ReňkiGara
1700 TMT
+
Marinada ýatyrylan hyýarlar Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda görkezilen...
BrandBakjam Söwda (Бакджам Совда) Öndüriji ýurdyTurkmenistan
3000 TMT
+
Marinada ýatyrylan kömelekriniň ýapmasy Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda...
BrandBakjam Söwda (Бакджам Совда) Öndüriji ýurdyTurkmenistan
270 TMT
+
Ýokary hilli ýodlaşdyrylan iýmitlik nahar duzy. Günüň dowamynda ýod bilen baýlaşdyrylan nahar duzuny 3 — 5 gramm mukdarda ulanmak, adam süňňünde ýoduň zerur mukdarynyň bolmagyna ýardam berýär. Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy...
Agramy750 gr BrandAgam GaplamaФлоу-пак Öndüriji ýurdyTurkmenistan TagamЙодированная
270 TMT
+
Ýokary hilli ýodlaşdyrylan iýmitlik nahar duzy. Günüň dowamynda ýod bilen baýlaşdyrylan nahar duzuny 3 — 5 gramm mukdarda ulanmak, adam süňňünde ýoduň zerur mukdarynyň bolmagyna ýardam berýär. Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy...
Agramy750 gr BrandAgam GaplamaФлоу-пак Öndüriji ýurdyTurkmenistan TagamЙодированная
150 TMT
+
Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda görkezilen maglumatlardan tapawutlanyp biler.
Agramy17 гр Gaplamaстик TagamЛесной орех
1550 TMT
+
Elýeterlilik: 3 Sany
«Altyn Jam» gök çaý, 125gr Saýlan harydyňyzy satyn almazdan öň, harydyň anyklaýjy häsiýetnamasy we komplektasiýasy barada goşmaça maglumat almak üçin, satyjy bilen habarlaşyň. Harytlaryň we / ýa-da harytlaryň daşky görnüşi öndüriji tarapyndan üýtgedilip, Ikinokat web saýtynda görkezilen...
Agramy125 gr BrandAltyn Jam (Алтын Джам) Gaplamaкоробка Öndüriji ýurdyKitaý TagamНатуральный
Ýene 19 haryt görmek
Seslenmeler
Seslenme goýmak
Harytlar süzgüji
Baha

TMT  –  TMT

  • 0TMT
  • 7600TMT
Brend
Satyjy
Öndüriji ýurdy
Wegan öňümi
Reňk